FILIZOFIA DŹWIĘKU

WIBRACJE

Dźwięk są to wibracje, które propagują za pośrednictwem niezwykłego medium, jakim jest powietrze. Zadaniem słuchawek jest naśladowanie tych oryginalnych wibracji, które zostały wygenerowane podczas nagrania kawałka dźwięku.

Najczęściej popełnianym błędem, przy podejmowaniu wyzwania odtworzenia dźwięku, jest niezwrócenie uwagi na naturalny ludzki odruch, jakim jest subiektywna ocena jakości słyszanych dźwięków. Aby zrozumieć tę sztukę, należy przestudiować psychoakustyke zachowania gatunku ludzkiego. Wtedy efekty będą najbardziej imponujące.

    FILIZOFIA DŹWIĘKU

INŻYNIERIA DŹWIĘKU

Dzięki nauce o ludzkiej percepcji odbierania dźwięków, możemy dokonywać wielu istotnych zmian w celu maksymalizacji doświadczenia zakupowego użytkowników, poprzez złagodzenie zaistniałych wad a nastepnie zwiększenie ich efektywności.

W SUDIO, zaczynamy zawsze od zdefiniowania doświadczenia zakupowego klienta, a następnie określamy jego specyfikacje techniczne, które będą odnosiły się do tego doświadczenia.

Sudio - Elegance & Premium Sound
Item has been deleted from cart.
Continue shopping