Get the latest news and exclusive deals

SOUND PHILOSOPHY

VIBRATIONS

เสียงเกิดจากการกระทบของวัตถุที่ผ่านอากาศเป็นตัวนำ หน้าที่ของหูฟังจึงเปรียบเสมือนการเลียนแบบเสียงออริจินัลและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ชัดคมมากยิ่งขึ้น

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการเลียนแบบและพัฒนาเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ การลืมไปว่าเสียงเป็นสิ่งมีชีวิต... การทำความเข้าใจธรรมชาติและชีวิตของมันคือพื้นฐานของการพัฒนาและเป็นกำหนดให้เรารู้ว่าเสียงแต่ละชนิดควรพัฒนาไปในแนวทางใดเพื่อให้มันแสดงประสิทธิภาพสูงสุด

SOUND PHILOSOPHY

SOUND ENGINEERING

เราคัดสรรวิธีการพัฒนาที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ที่ผิดพลาด เพื่อลดข้อบกพร่องและพัฒนาข้อดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับเสียง

Sudio เริ่มการพัฒนาโดยการกำหนดแนวทางคุณภาพเสียงที่เราต้องการ จากนั้นเราจึงเฟ้นหาเทคนิควิธีที่ดีที่สุดเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายในการพัฒนานั้นๆ.

Sudio - Elegance & Premium Sound
Item has been deleted from cart.
Continue shopping